Öğrencilere, psikolojideki keşif heyecanını, sosyal konulara eleştirel, analitik ve multi disipliner bir yaklaşım getirmeyi hedefler. 21. yüzyılın hızla küreselleşen dünyasında, psikoloji mezunları bilgi, araştırma becerileri ve analitik yeteneklerini çok çeşitli kişisel, kültürel ve kültürlerarası sorunların çözümüne yönelik eğitilirler.

Teslimat Bilgisi:

En geç iş günü sonra kargoya verilecektir.

70.000,00 TL
Adet:

Psikoloji Bölümü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Psikoloji bölümü, zihinsel süreçlerin, davranışların ve ikisi arasındaki ilişkilerin incelenmesini konu alır. Psikolojideki zihinsel süreçler; öğrenme, motivasyon, akıl yürütme ve duygu anlamına gelir.

Başka bir deyişle, psikoloji çalışması, insanların tek başlarına veya başkalarıyla ya da çevre ile etkileşime girip girmediklerini, nasıl düşündüklerini, hissettiklerini, öğrendiklerini, etkileşimde olduklarını, anlamalarını ve anlamalarını öğrenmeyi içerir.

Psikoloji Bölümünün Amacı
Psikoloji bölümü, öğrenciyi psikolojideki uygulama alanlarının yanı sıra önemli teorik ve metodolojik bakış açıları hakkında bilgilendirmek için tasarlanmış geniş tabanlı, disiplinler arası bir programdır. Ayrıca araştırma sürecindeki becerileri öğretmek için tasarlanmıştır.

Öğrencilere, psikolojideki keşif heyecanını, sosyal konulara eleştirel, analitik ve multi disipliner bir yaklaşım getirmeyi hedefler. 21. yüzyılın hızla küreselleşen dünyasında, psikoloji mezunları bilgi, araştırma becerileri ve analitik yeteneklerini çok çeşitli kişisel, kültürel ve kültürlerarası sorunların çözümüne yönelik eğitilirler.

Programın ilk yılı, psikoloji, sosyal bilimler ve beşerî bilimlerdeki temel fikirlere ve eleştirel düşünme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

İkinci yıl, araştırma yöntem ve istatistiklerinin yanı sıra, psikolojinin temel alanlarında bir bilgi tabanı geliştirmeye odaklanır. Son iki yılda ise program daha özel dersler ve bölüm seçmeli dersler sunarak öğrencinin psikoloji alanındaki özel ilgi alanlarını takip etmesini sağlar.

Bunu yapmak isteyen dördüncü sınıf öğrencileri, bireysel bir araştırma projesini tamamlayabilir ve raporu bir yüksek lisans tezi olarak sunabilirler. Dört yıl boyunca, öğrencilerin bakış açılarını genişletmek ve multidisipliner yaklaşımda daha fazla beceri geliştirmek için seçmeli derslerinden bazılarını diğer bölümlerden seçmeleri teşvik edilebilir.

Psikolojide Lisans Derecelerinin Değeri
Psikolojinin ilkeleri hemen hemen her alanda bulunabilir ve bu disiplinin lisans derecesini işletme, sağlık, personel yönetimi, pazarlama, sosyal hizmet, hukuk ve eğitim alanındaki meslekler için ideal bir temel haline getirir.

Lisans dereceleri öğrencilere kişilerarası etkileşimi, psikolojik düşüncenin temel kuramsal okullarını ve psikolojik araştırmanın temellerini anlamada bir temel sağlar. Bu programlar, biyolojik, sosyal ve mesleki ilke ve kavramların psikolojik ihtiyaçlarla ilgili olarak uygulanmasına vurgu yapmaktadır.

Psikoloji lisans programlarının mezunları şunları yapabilir:
Psikolojinin içerik alanlarıyla ilgili çalışma bilgisi geliştirmek.
Mesleki hedeflere ulaşmak için psikolojik içerik ve becerileri uygulamak
Etik standartları bilime ve mesleki uygulamada kullanmak.
Etkili bir şekilde yazma, konuşma ve başkalarıyla etkileşime geçme becerileri kazanmak.
Davranışları yorumlamak ve problemleri çözmek için bilime dayalı muhakeme yapabilmek.

Psikoloji Bölümü Mezunu Olarak Çalışılabilecek İşler
Mevcut mesleklere bakıldığında, psikoloji alanında lisans derecesine sahip olanlar için çok çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Aşağıdaki listede istihdam güvencesi sunulmamakla birlikte, psikoloji alanında lisans derecesine sahip kişilerce yaygın olarak yapılan meslek türleri hakkında bir fikir vermektedir:

Ruh Sağlığı Danışmanı
Koruyucu Bakım Vaka Yönetimi Danışmanı
Ruh Sağlığı Uygulayıcısı / Rehabilitasyon Çalışanı
Çocuk Bakımı Uzmanlığı
Araştırma Görevlisi
Uyuşturucu ve Alkol Danışmanı
Rehabilitasyon Eğitmeni
Tedavi Danışmanı
Sosyal Hizmetler
Vaka Yöneticisi / Yetişkin Rehabilitasyon Yaşam Becerileri Uzmanı
Okullarda Pedogojik formasyon ile birlikte Okul Psikoloğu
Bakanlıklar, Belediyeler ve diğer İdari birimlerde görev alınabilir.
Fabrika ve özel işletmelerde çalışan psikolojisi ve verimliliği üzerine görevler yapılabilir.

Psikoloji Bölümünde Hangi Dersler Var?
Psikolojiye Giriş
Sosyal İstatistik
Araştırma Yöntemleri
Bilişsel Psikoloji
Kişilik Kuramları
Psikopatoloji
Kişilik Değerlendirmesi
Fizyolojik Psikoloji
Deneysel Psikoloji / Dikkat ve Bellek
Epistemoloji
Psikolojide Etik
Sağlık Psikolojisi
Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
Kişiler Arası İletişim
Beyin ve Davranış
Sosyal Psikoloji
Gelişim Psikolojisi
İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
Endüstriyel Psikoloji
Bilişsel Psikoloji Araştırma Atölyesi
Algı, Dikkat ve Hareket
Bilişsel Sinirbilim
Sosyal Psikolojinin Kuram ve Uygulamaları
Hatırlama ve Düşünme
Bilişsel ve Sosyal Gelişim
Bireysel Farklılıklar ve Kişilik
Psikolojide Süpervizyonlu Araştırma
Psikolojide Deneysel Yöntemler


Henüz Değerlendirme Yapılmadı


Satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.